Αναγνώστες

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

- ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ - (Νο 1) (ΑΡΧΕΙΟ 23-2-2012) 1. Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον (Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πονηρός)
 2. Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ' ου δυνάμεθα (Ολοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε)
 3. Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί (με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί)
 4. Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος (Αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να φανείς αντάξιός του)
 5. Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι (Μην νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει)
 6. 'Α μη προσήκει μητ' άκουε μηθ' όρα (Αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ' ακούς μήτε να τα βλέπεις)
 7. Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται (Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει)
 8. Θεών όνειδος τους κακούς ευδαιμονείν (Είναι ντροπή για τους Θεούς να καλοπερνούν οι κακοί)
 9. Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς (Αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους Θεούς)
 10. Λόγον παρ' εχθρού μη ποθ' ηγήση φίλον (Τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά)
 11. Λιμώ γαρ ουδέν εστιν αντειπείν έπος (Στην πείνα δεν μπορείς να πεις αντίθετο λόγο)
 12. Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος (Δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης)
 13. Βακτήρια εστί παιδεία βίου (Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής)
 14. Ούτις εμοί γ' όνομα (Το όνομά μου είναι κανένας)
 15. Χόλος νόον οιδάνει (Ο θυμός φουσκώνει το μυαλό)
 16. Δημοβόρος βασιλεύς, επεί ουτιδανοίσιν ανάσσεις (Λαοφάγε βασιλιά, κυβερνάς 'ουτιδανούς')
 17. 'Εστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς (Οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές)
 18. Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος (Ο καθένας αποφεύγει  ένα φτωχό φίλο)
 19. Πενία δε σοφίαν έλαχεν (Της φτώχειας της έλειψε η σοφία)
 20. Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως (Η νύχτα είναι των κλεφτών και το φως είναι της αλήθειας)
 21. Η γλώσσ' ομώμοχ' η δε φρην ανώμοτος (Η γλώσσα μου ορκίστηκε αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο)
 22. Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα ( Ολα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια)
 23. Ολβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν (Τυχερός αυτός που διδάχθηκε ιστορία)
 24. 'Εσσετ' ημάρ.......    (Θα έρθει η μέρα που ........)
(Μένανδρος - Ομηρος - Ευριπίδης )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου