Αναγνώστες

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

- ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ - (Νο 3)(ΑΡΧΕΙΟ 13-3-2012)


 1. Εξ όνυχος τον λέοντα (Από τις μικρές λεπτομέρειες φαίνεται ο άξιος)
 2. Πενία τέχνας κατεργάζεται (Η πείνα δημιουργεί τρόπους επιβίωσης)
 3. Ει μοναχοί, τί τοσοίδε ; τοσοίδε δέ, πώς πάλι μούνοι ; ώ πλήθύς μοναχών ψευσαμένη μονάδα. (Εάν είναι μοναχοί, τότε πως είναι τόσοι πολλοί ? Αν είναι δε τόσοι πολλοί, τότε πάλι πως είναι μόνοι ? 'Ω πλήθος των μοναχών είστε ψεύτικη μονάδα)
 4. Άρα μη θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον, Ελληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες όνειρον εικάζοντες είναι τον βίον; ή ζώμεν ημείς, τού βίου τεθνηκότος; (Μήπως ενώ έχουμε πεθάνει ζούμε μόνο κατά φαντασία, εμείς οι Ελληνες, που έχουμε περιπέσει σε συμφορά νομίζοντας ότι η ζωή είναι όνειρο ? ή ζούμε εμείς και έχει πεθάνει η ζωή ?)
 5. Ανάγκα και θεοί πείθονται (Στην ανάγκη και οι θεοί πείθονται)
 6. Ποτί δ' εχθρόν, άπ' εχθρός εών, λύκοιο δίκαν υποθεύσομαι (Εναντίον του εχθρού, αφού είναι εχθρός, θα ορμήξω σαν λύκος)
 7. Παύροι εν πόνω πιστοί (Λίγοι μένουν πιστοί την ώρα του πόνου)
 8. Ουδένα θησαυρόν καταθήσεαι αμείνω αιδούς (Κανένα θησαυρό δεν μπορείς να έχεις καλύτερο από το αίσθημα τιμής)
 9. Ανήρ δ' άλλα κέκευθεν ενί φρεσίν, άλλα δε βάζει (Ο άνθρωπος άλλα έχει κρυμμένα στο μυαλό του και άλλα λέει)
 10. Μισθόν μοχθήσαντα δίδου (Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε)
 11. Κρατίστην δημοκρατίαν εἶναι ἐν ῇ πάντες ώς τύραννον φοβούνται τον νόμον (Αριστη δημοκρατία υπάρχει εκεί που όλοι φοβούνται το νόμο ως τύρανο)
 12. Τό πάρ δίκαν γλυκύ πικρότατα μένει τελευτάν (Την γλυκιά αδικία τέλος πικρό την περιμένει)
 13. Τών γαρ ηληθίων 'απείρων γένεθλα (Των ηλιθίων, στ' αλήθεια, άπειρη η γενιά)
 14. Λαός τοι καί ὔδωρ καί πῦρ, ἀκατάσζετα πάντα (Ο λαός, το νερό και η φωτιά δύσκολα συγκρατούνται)
 15. Πρός σοφίᾳ μέν ἔχειν τόλμαν μάλα σύμφορον ἐστι, χωρίς δέ, βλαβερή (Η τόλμη ωφελεί αν έχει γνώση, χωρίς αυτή βλάπτει)
(Θέογνις-Φωκυλίδης-Βίας-Αλκαίος-Θεόκριτος-Παλλαδάς ο Αλεξανδεύς-Πίνδαρος-Σιμωνίδης ο Κείος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου